Dansk versionEnglish version

Nordjysk erhvervsnetværk

Hub North er et norddansk netværk med målrettet profilering indenfor vindenergi. Aktørerne er virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som underleverandører til større producenter.

Aalborg Havn, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Dansk Industri i Nordjylland, Invest in Denmark og Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling udgør netværkets bagland.

Det nordlige Danmark har 80 aktive virksomheder indenfor vindmølleindustrien, verdens største vingefabrik, testcenter og rigeligt med arealer. Det gør landsdelen til landets mest oplagte klynge af virksomheder og forskningscentre med vindenergi som omdrejningspunkt. Virksomhederne i netværket samarbejder ved at kende og udnytte hinandens kompetencer og som geografisk industriklynge samarbejdes der også på tværs af landsdelene.

For leverandører af store vindmølledele er placeringen oplagt. Vindmøllevingerne er efterhånden blevet så store, at transport på landevejene er umulig. Her bliver kæmpe havnearealer en nødvendighed. En særlig vingevej er allerede bygget og går direkte fra Siemens i Aalborg Øst til havnen.

Nordjylland står stærkt som et af Danmarks og Nordeuropas førende centre for vindmølleindustrien. Arbejdskraften er skræddersyet til en klynge af virksomheder med vindenergi. Viden og erfaring fra landsdelens mange værfter og store industrier er bygget op gennem generationer og er også tilgængelig for nuværende og nye aktører.

Den kommende arbejdskraft, der skal sørge for nyudviklingen, er også sikret. Aalborg Universitet er allerede storleverandører af ingeniører og forskere indenfor vindenergi og vedvarende energi generelt. Tech College og andre læreanstalter tager sig af uddannelsen af den øvrige nødvendige arbejdskraft til det nordjyske kraftcenter indenfor vindenergi.

Gamle nyheder
15. august 2011
Vestas får stor ordre i USA

Vestas får stor ordre i USA